Pályázat

A pályázat adatai:

 

 

Kedvezményezett neve:

Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:         “Munkavállalói képzések megvalósítása a Carbotech Magyarország Kft.-nél”

A projekt azonosító száma:  GINOP-6.1.6-17-2018-00471

Támogatási összeg:              7 120 015 Ft,

Támogatás intenzitása:        100 %

A projekt leírása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” c. felhívása alapján, a Carbotech Magyarország Kft. pályázatot nyújtott be. A GINOP-6.1.6-17-2018-00471 azonosító számú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás összege 7 120 015 Ft.

A projekt keretében megvalósuló munkavállalói és vezetői képzések hozzájárulnak a vállalkozás versenyképes növekedéséhez, a humán-erőforrás kompetenciáinak fejlesztéséhez, az alacsony jövedelmű munkavállalóink gyakorlati tudásának elmélyítéséhez, melyet vállalkozásunk jelenlegi és jövőbeni céljainak tekint.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019.10.01

 
 
VKE-17
Új agrár-meteorológiai információs rendszer fejlesztése környezet,- növényvédelmi és élelmiszer-biztonsági céllal
 
 
 
Kedvezményezettek neve: Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sóskút Fruct Gyümölcstermelő Kft.
Szent István Egyetem
Projekt címe: Új agrár-meteorológiai információs rendszer fejlesztése környezet,- növényvédelmi és élelmiszer-biztonsági céllal
Támogatás összege: 133 971 130.- Ft
Támogatás mértéke: 83,33%
Tervezett befejezés dátuma: 2020. szeptember 30.
Projekt azonosító száma: 2017-1.3.1-VKE-2017-00009
A projekt tartalmának bemutatása:
Felmérések szerint a gazdák nagy többsége az interneten először az időjárási adatokra keres rá, sőt sok esetben a hiányos információkat fizetős alkalmazásokkal pótolják. Ezek után a saját maga által termesztett kultúrák sajátosságaira, növényvédelmi problémáira, a védekezés lehetőségeire keres. A minimálisan elegendő információkat is legalább két helyről, de leginkább többről éri el, mely időt rabló elfoglaltságot jelent. Ha a saját területére vonatkozó szaktanácsadást szeretne, igénybe venni az szintén pénzbe kerül. A növényvédelem kardinális jelentőséggel bír mind a termesztés anyagi vonzatait tekintve, mind az egészséges, biztonságos élelmiszer/alapanyag előállítás tekintetében. A mai növényvédelmi eljárások során használt döntéstámogató rendszerek vagy nem fedik le még a nagyobb termesztett kultúrákat, vagy drágán kínálják a gyártók egy helyi meteorológiai állomás telepítésével, melynek szintén költségei vannak. Ezen költségeket nem minden termesztő képes finanszírozni, így marad a jól bevált hagyományos termesztési mód, mely gyakran túlzó mennyiségű növényvédőszer kijuttatással jár. Célunk egy olyan szolgáltatás/termék kifejlesztése csonthéjas növénykultúrákra, mely figyelembe veszi a növény speciális igényeit, az agrometeorológiai tényezőket, növényvédelmi döntéstámogató funkciókkal bír, és piaci előnyöket eredményez alkalmazása. A növényvédelmi beavatkozások optimális időpontját meghatározó dinamikus rendszer kevesebb, vagy pontosabb kezeléseket eredményez, mely növeli az élelmiszer biztonságot, a termésátlagot, csökkenti a környezet terhelését, a káros anyagok felhalmozódását, a szermaradványokat az élelmiszerben, és nem utolsó sorban a gazdálkodó kiadásait. A modern postharvest technológiák alkalmazásával mérsékelhető a gyümölcsök mikrobiológiai eredetű romlása, javítható a tárolhatóság és esetenként a szermaradványok mértéke is csökkenthető.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések” című pályázati felhívásán nyert 764 073 350.- Ft összköltségvetésű projekt 2017. október 01-én indult.
 
 
Kedvezményezett neve: Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Carbotech Magyarország Kft-nél
A támogatás összege: 11 183 000 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt tartalma: Cégünk komolyan veszi a dolgozók munka/magánélet összehangolásának segítését, a rugalmas foglalkoztatási formák lehetséges bevezetését. A rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásával fejleszteni tudjuk a felelős, emberközpontú, foglalkoztatás alapjait, aminek segítségével növelhetjük a munkavállalók szakmai teljesítményét és lojalitását, és csökkentheti a hiányzások, illetve a fluktuáció mértékét. Mivel folyamatos és egyre növekvő igény mutatkozik a nagy szakmai tapasztalattal bíró és önálló, hatékony munkavégzésre képes munkavállalók iránt, a képzett munkaerő megtalálása és a motiváció, elkötelezettség fenntartása is kiemelt figyelmet érdemel. A projekt vezetői és munkavállalói részére képzések valamint eszközbeszerzés valósulhat meg.
A projekt befejezési dátuma: 2018.05.25.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00306           
 
Kedvezményezett neve: 
Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes projekt címe: Pontszerű szivárgások lokalizációjára specializált komplex monitoring rendszer kifejlesztése
A szerződött támogatás összege: 109 170 200 forint európai uniós támogatás
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 60.5 %-a
A projekt tartalma: a technológiai-víz tározó tavak szigetelésének és hibajavításának komplex tesztrendszerének elkészülése
A projekt tervezett befejezési dátuma (fizikai befejezés tervezett napja): 2018.09.19
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00014

 


 

2016 | 11 | 11.

Sajtóközlemény

Technológiai-víz tározó tavak szigetelése és hibajavítása

 

Sikeresen pályázott a Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Pontszerű szivárgások lokalizációjára specializált komplex monitoring rendszer kifejlesztése című és GINOP-2.1.1-15-2015-00014 azonosító számú pályázatával. A 109,17 millió forint európai uniós támogatás vissza nem térítendő támogatású fejlesztés célja: a technológiai-víz tározó tavak szigetelésének és hibajavításának komplex tesztrendszerének elkészülése.

A vállalkozás a pályázatot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” GINOP-2.1.1-15-2015 tárgyú felhívásra adta be. A projekt elemei: pontszerű szivárgások lokalizációjára specializált komplex monitoring rendszer kifejlesztése és tesztelése. A projekt végeztével továbbá rendelkezésre fognak állni a kutatás-fejlesztési tevékenységeket és a tesztelési eredményeket magában foglaló kutatási eredmények, mérési jegyzőkönyvek. A támogatás intenzitása a Szegeden megvalósuló projekt elszámolható összköltségének 60.5 %-a.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016.10.01., fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.09.19. A projektre megítélt támogatás összege 109,17 millió forint. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, információt a projektről a www.carbotech.hu oldalon olvashatnak.

Megvalósító szervezet: a beruházásnak köszönhetően a vállalat 9 darab munkahelyet tud megőrizni, és további 3 darab új munkahelyet teremt. A Carbotech Magyarország Kft. foglalkozik vízi létesítmények HDPE szigetelésével, szennyvíztisztító telepek építésével, hígtrágya kezelő rendszerek kiépítésével, víztározók komplett kivitelezésével, öntözőtelepek tervezésével és kivitelezésével, szökőkutak telepítésével.

A projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

 

Kedvezményezett:
Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: 6723 Szeged, Hont F. u. 7. I. emelet 3.
Azonosító szám: 0609008806
Adószám: 13130114-2-06
További információ kérhető: Siket Ákos Sándor, ügyvezető: 30/6833-647
carbotech@carbotech.hu